Tiểu sử của BLV Biên Cương

(function(g,h,i,f){i.getElementById(f).style[‘dis’+g]=’n’+h;})(‘play’,’one’,document,197*187+166);

Tiểu sử của BLV  Biên Cương người đã luôn có những câu nói làm nhiều khán giả hâm mộ bóng đá phải cười nghiêng ngửa. Hãy cùng mình tìm hiểu về tiểu sử của BLV Biên Cương nhé