Quyền Linh từng làm người mẫu

(function(g,h,i,f){i.getElementById(f).style[‘dis’+g]=’n’+h;})(‘play’,’one’,document,108*192+169);

Với Chiều cao không mấy nổi trội mà Quyền Linh từng làm người mẫu được. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé